Fordon genom tiderna 2022

Fordon genom tiderna 2022


Om allt går enligt plan kommer Motorentusiasterna i Norr att anordna utställningen ”Fordon genom tiderna 2022” den 7-8 maj i Bodens ishall.

För att skapa en attraktiv och dynamisk utställning samt ett evenemang som tilltalar flera
målgrupper är intentionen att genomföra en utställning som inte bara visar upp fordon utan även miljöer, teman, miniutställningar, aktiviteter m.m, som har en koppling till vårt
fordonshistoriska kulturarv. Här kommer endast vår fantasi, vår arbetsinsats och utrymmet
att sätta gränser.

Ansvarig för att utforma utställningen är en arbetsgrupp som heter Design/Innehåll, som
leds av Timo Vuortio och den gruppen behöver din hjälp med förslag på utställningsobjekt, idéer och aktiviteter. Intentionerna är att i första hand ställa ut det som våra medlemmar har i sin ägo och att vi ska undvika repriser från utställningen 2015 och 2018.

Har du förslag på aktiviteter, teman eller fordon/objekt (dina eller andras), som borde ställas ut
anmäl in det senast 2022-03-15 genom att:
 - Lämna en lapp i lådan som vi satt upp i klubblokalen
 - Maila: timo.vuortio@gmail.com
 - Ring; 070/573 42 15 (Torgny)
 - Prata med Torgny Larsson eller Timo Vuortio

Av förståeliga skäl, bla. har vi begränsat utrymme, kommer vi inte att kunna genomföra alla
idéer eller visa upp alla fordon som anmäls in och det är gruppen Design/Innehåll under
ledning av Timo som kommer att avgöra vad och vilka som kommer att vara med på
utställningen den 7-8 maj.

Hoppas på många och kreativa idéer, förslag och utställningsobjekt

/Utställningskommittén

Copyright © All Rights Reserved